Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-10-2016

SKARBNIK

Łukasz Maćkowiak
Łukasz Maćkowiak

Kontakt: pokój 23, tel. 75  646 44 04
e-mail: boi.um@miastoluban.pl

Do zadań Skarbnika w szczególności należy:

 • Wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • Dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych i udzielanie upoważnień innym osobom w tym zakresie,
 • Wykonywanie czynność z zakresu prowadzenia rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • Współdziałanie przy przygotowaniu projektu budżetu gminy,
 • Opracowywanie projektów wieloletnich prognoz finansowych, w tym m.in. opracowanie prognoz wysokości dochodów i wydatków gminy oraz założeń makroekonomicznych,
 • Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem uchwał budżetowych oraz uchwał zmieniających budżet, a także zarządzeń wykonujących uchwałę budżetową,
 • Realizowanie budżetu gminy i organizowanie gospodarki finansowej gminy,
 • Opracowywanie procedur kontroli finansowej i kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
 • Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości z wykonywania budżetu oraz innych sprawozdań przewidzianych przepisami prawa,
 • Inspirowanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami zmierzającymi do zwiększenia dochodów budżetowych,
 • Dokonywanie bieżących analiz budżetowych i informowanie burmistrza o stanie finansowym gminy,
 • Nadzór i koordynowanie działalności Wydziału Budżetowo-Księgowego wraz z Referatem ds. podatków i Opłat,
 • Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz spraw dotyczących egzekucji dochodów o należności Gminy,
 • Wykonywanie innych czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do właściwości skarbnika lub wynikających z upoważnień burmistrza,
 • Skarbnika pod jego nieobecność zastępuje główny księgowy Urzędu.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...